کد چنج سریال گوشی
کد چنج سریال گوشی

کد چنج سریال انواع گوشی

کد چنج سریال انواع گوشی

روی هردو لینک زیر کلیک نمایید


کانال اموزش ما در تلگرام 

کانال شماتیک های رایگان 

کد چنج سریال گوشی های نوکیا کد چنج گوشی نوکیا ۱۰۵

*#۰۱۶۰# |*#۰۱۶۱#|*#۹۲۹۲*#|*#۱۱۲۲*#|۷۷۸۸*#


کد گوشی های نوکیا ۱۳۰

*#۸۹۶۰#


کد نوکیا ۳۳۱۰

همه نوکیا ها
All Nokia Clone Phones, 1280, 103
* #۱۸۸۲۲۸۲۸۷۵۸#
Nokia Clone
۱۲۸۰
۱۰۷
۱۰۸
* #۲۱۶۱۱۰۶#
* #۲۱۶۱۱۰۶# *#*۸۳۷۸#۱#
*#۸۳۷۸#۱#​


کد گوشی های نوکیا ۲۱۶

Nokia 216
* #۱۳۰۱۸۱۸۰۱۶۰# | * #۱۳۰۱۸۱۸۰۱۶۰# **#۰۱۶۰#
*#۰۱۶۱#​

کد چنج گوشی نوکیا ۳۳۱۰

*#۰۱۶۰# |*#۰۱۶۱# |*#۱۸۶۲۵۸۰#۰#


کد چنج گوشی نوکیا ۸۸۱۰

*#۰۰۸۶#


کد چنج گوشی نوکیا ۲۰۶

*#۰۱۶۰#|*#۰۱۶۱#|*#۰۰#|*#۱۱۱۱#


کد چنج گوشی نوکیا ۲۰۴

*#۷۷۷#|*#۸۸۰۲۵۳#


کد چنج گوشی نوکیا ۱۵۰

*#۰۱۶۰#|*#۰۱۶۱#|*#۵۱۷۸۴۶#۲#


c3کد چنج گوشی نوکیا

#*۰۰#*#۳۳#


کد چنج گوشی نوکیا ۲۰۴۵

#*۰۰#*#۳۳#


کد چنج گوشی نوکیا ۱۲۸۰

*#۰۲۰*#|*#۰۵۰*#|*#۷۸۸۹*#|*#۸۹۶۰*#


کد چنج گوشی نوکیا ۱۰۷

*#۰۲۰*#|*#۰۵۰*#


کد چنج گوشی نوکیا ۱۰۸

*#۰۲۰*#|*#۰۵۰*#


x202 کد چنج گوشی نوکیا

*#۰۰#|*#۵۱۷۸۴۶#۲#


کد چنج گوشی نوکیا ۲۱۵

*#۹۲۹۲*#|*#۰۱۶۰#|*#۰۱۶۱#


کد چنج گوشی نوکیا ۲۲۰

*#۹۲۹۲*#|*#۰۱۶۰#|*#۰۱۶۱#


کد چنج گوشی نوکیا ۵۶۰۰

*#۲۰۵۳۱۵*#|*#۰۱۶۰#|*#۰۱۶۱*#کد چنج سریال گوشی سامسونگ SUMSUNG

کد چنج گوشی سامسونگ J7

 

*#۰۱۶۰# |*#۰۱۶۱#|*#۹۲۹۲*#کد چنج تمام مدل های کاجیتل این کد ها می باشد

*#۱۶۰#
*#۰۱۶۱#|
|*#۷۷۷#
|#*۸۳۷۸#۱#

کد تغییر سریال
کد تغییر سریال 

اگر دنبال کد چینج بودین که در لیست بالا نبود در کانال زیر بگردید برای وارد شدن روی لینک های زیر کلیک کنید

کانال اموزش تعمیرات موبایل
کانال شماتیک تعمیرات موبایل

🔰کد ‎گوشیهای oale#

کد چنج سریال
*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*


کد چنج سریال گوشی

کد تغییر imei گوشی های چینی

۲۲۲٫۲۳۰٫۲۱۵ *#۰۱۶۰#
N202 .105 2017 #*00#
X202 *#517846#2#
N215 *#1862580#0#
۸۱۱۰ *#۰۰۶۶#
N130 *#205315*#
۱۳۰ *#۷۷۷# *#۸۸۰۲۳۳*#
۱۲۸۰ *#۸۹۶۰*#
N1280 *#020*# logo chan*#050*#
v1.v2 .m18 *#*#1122#*#*
s128 *#20181061#*
۸۱۱۰ *#۰۰۶۶#*
c3 #*00# logo change*#33#
۳۳۱۰ bzr *#0160# sim1
*#۰۱۶۱# sim2
N108.107 *#020*#
۲۰۴۵ #*۰# logo change*#33#


کد چنج سریال گوشی

کد چنج سریال گوشی
کد چنج سریال گوشی

کد چنج گوشی سامسونگ j2

شرکت well come

کد لوگو

*#۲۰۱۷۸۹#*


کد چنج سریال

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*

روی گزینه یازدهم gprs

تعویض imei 1 و ۲ سپس ریست کردن گوشی


کد چنج s10+

شرکت sH

کد لوگو

*#*#۷۸۹۷۸۹#*#*

کد چنج

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#*

گزینه ١١ gprs عوض کردن imei زدن گزینه write imei


برای حمایت از وب سایت آموزش های ما را دریافت کنید

کد چنج سریال سامسونگ J6

شرکت wellcome کدلوگو

*#*#۲۶۲۶#*#*

کدچنج

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*

گزینه ١١ gprs تغییر ای ام ای سیم ١ و write imei و imei دوم و خاموش و روشن کردن گوشی است


‎گوشی ایفون ۸ پلاس

‎شرکت ly

‎کد لوگو

*#*#۷۸۹۷۸۹#*#*

‎کد چنج سریال

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*


کد x2-02

logo:*#517846#2#

کد چنج سریال

#*۰۰#

سریال جدید ١۵ رقمی را وارد نموده گزینه # وارد نموده برای هر دو imei. وسپس گوشی رو خاموش و روشن کنید


گوشی j7dou

شرکت wellcome

کدلوگو

*#*#۰۰۰۱۲۳#*#*

کدچنج

*#۱۱۲#

تغییر ای ام ای سیم ١ و write imei و imei دوم و reboot کردن


کد گوشی a5 2018

کد لوگو

*#*#۲۰۲۰#*#*

کد چنج سریال

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#*

روی گزینه یازدهم gprs تعویض imei 1 و ۲ سپس ریست کردن گوشی

کد چنج گوشی ۲۲۰

شرکت broker

کد لوگو :

*#۱۸۶۲۵۸۰#۰#

چنج سیم کارت١

*#۰۱۶۰#

*#۰۱۶۱#


کد چنج گوشیj3poro

شرکت wellcome

کدلوگو

*#*#۸۲۵۲#*#*

کدچنج

*#*#۳۶۴۶#*#*

تغییر ای ام ای سیم ١و٢ و write imei خاموش و روشن کردن گوشی


کد چنج گوشی s9+

شرکت gs

کد لوگو

*#*#۱۶۸۸#*#*

کد چنج سریال

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*


کد گوشی ۲۱۵

شرکتodscn

دوسیم کارت

‏logo:*#517846#2#

کد چنج سریال

#*۰۰#


‎گوشی iphone xs

‎شرکت ly

‎کد لوگو

*#*#۷۸۹۷۸۹#*#*

‎کد چنج سریال

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*


کد گوشی j8

کد لوگو

*#*#۹۸۶۳۷۲#*#*

کد چنج سریال

*#۳۶۴۶#

روی گزینه تعویض imei 1 و ۲ جدید ١۵ رقمی هر عددی روی گزینه سفید رنگ متن چینی کلیک و سپس ریست کردن گوشی


کد چنج گوشی not9

‎شرکت ly پشت در باز شو

‎کد لوگو

*#*#۱۶۸۸#*#*

‎کد چنج سریال

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*


کد چنج s9mini

‎شرکت welcome

‎کدلوگو

*#*#۱۰۱۰#*#*


کد چنج ٣٣١٠

‎شرکتodscn

‌‏logo:*#517846#2#

‎کد چنج سریال

#*۰۰#


کد چنج گوشی j7 Duo

‏welcomeشرکت

کدلوگو

*#*#۲۰۱۷۱۶۸#*#*

گزینه اول switch boot animation انتخاب samsung

کدچنج

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*


گوشی j7 poro

شرکت well come

کد لوگو

*#۲۰۱۱۲#*

کد چنج سریال

*#*#۸۸۹۹۸۸#*#*


کد چنج گوشی j5poro

شرکت wellcome

کدلوگو

*#*#۸۲۵۲#*#*

کدچنج

*#*#۳۶۴۶#*#*


کد چنج گوشی ۱۵۰

رنگ سبز و مشکی دوسیم کارت

logo:*#517846#2#

کد چنج سریال

#*۰۰#


چنج گوشی ۱۰۸

شرکت lafee

کد لوگو

*#۲۰۵۳۱۵*#

کدچنج:

*#۳۲#

سیم٢

*#۳۲#

نوشتن کد جدید ١۵ رقم زدن دکمه ok خاموش و روشن کردن مجدد گوشی


کد چنج A9

Quadruple camera

‎شرکت ly

‎کدلوگو

*#۰۰۱۷#

سپس *#۹۹۰۹#

‎کدچنج

*#*#۱۶۸۰#*#*

گرینهmodify imei ‎تغییر ای ام ای سیم ١ و write imei و imei دوم و خاموش و روشن کردن گوشی


‎not10کد چنج

‎شرکت welcome ‎کدلوگو

‎*#۰۰۱۷#سپس

*#۱۰۰۶#

‎کدچنج

*#*#۱۶۸۰#*#*

‎ گرینه ۵ modify imei

‎تغییر ای ام ای سیم ١ و write imei و imei دوم و خاموش و روشن کردن گوشی


کد چنج p20 poro

شرکت LY

logo

*#۰۰۱۷#

سپس *#۲۰۱۸#

کد چنج

*#*#۱۶۸۰#*#*

‎گزینه ۵ modify imei و بعد سپس تغییر imei برای هر دو سیم زدن گزینه write imei و در صفحه نخست زدن گزینه complete setup&reboot


کد چنج x iphone

شرکت SH

کد لوگو و چنج

*#*#۷۸۹۷۸۹#*#*

برای تغییر imei تاچ گوشی را به سمت راست کشیده (در بالای صفحه گزینه tools) را لمس کنید imei را عوض کنید گزینه write imei را زده و گوشی را خاموش و روشن کن


کد چنج A8s

شرکت LY

‎کدلوگو

*#۰۰۱۷#

‎سپس

*#۱۸۱۸#

‎کدچنج

*#*#۱۶۸۰#*#*

‎ گرینه ۵ modify imei

‎تغییر ای ام ای سیم ١ و write imei و imei دوم و خاموش و روشن کردن گوشی


کد چنج ‏ A9 star

شرکت wellcome

کدلوگو

*#۱۶۸۱۶۸#

کدچنج

*#*#۳۶۴۶#*#*

تغییر ای ام ای سیم ١و٢ و write imei خاموش و روشن کردن گوشی


کد چنج ۲۰۶

‎شرکت siccoo

‎ویبره دار

logo:

*#۱۲۳#

‎کد چنج سریال

#*۰۰#

‎سریال جدید ١۵ رقمی را وارد نموده وسپس گوشی رو خاموش و روشن کنید


کد چنج s10lite

شرکت LY

‏logo

*#۰۰۱۷#

سپس

*#۱۰۸۸#

کد چنج

*#*#۱۶۸۰#*#*

‌‎گزینه ۵ modify imei و بعد سپس تغییر imei برای هر دو سیم زدن گزینه write imei و در صفحه نخست زدن گزینه complete setup&reboot


کد چنج گوشی k8

شرکت kibson

در دو رنگ مشکی و ابی

logo:

*#۹۲۹۲*#

کد چنج سریال

سیم ١ :

*#۱۱۴۴۸۸*#

سیم٢

*#۱۱۴۴۹۹*#

سریال جدید ١۵ رقمی را وارد نموده گزینه # وارد نموده برای هر دو imei. وسپس گوشی رو خاموش و روشن


t562- ime :米井۸۸۶۶井


G1650 ime code : 米井۰۰۱۱井


T562-米井米۸۶۳井米井


G1650-米井۷۱۳۹井


کد چنج x2-02

فقط رنگ مشکی

دوسیم کارت

logo:*#517846#2#

کد چنج سریال

#*۰۰#

سریال جدید ١۵ رقمی را وارد نموده گزینه # وارد نموده برای هر دو imei. وسپس گوشی رو خاموش و روشن کنید


کد چنج شرکت تکن. هات وی

米井米井۸۸۹۹۸۸井米井

کد چنج گوشی
کد چنج گوشی

کد چنج گوشی تاشو سامسونگ

米井米井۰۰۱井


کد ریجستری تبلت

*#*#۳۶۴۶۶۳۳#*#*

کد چنج گوشی
کد چنج گوشی
برنامه ای مفید برای متخصصی موبایلبرنامه بازیابی عکس های پاک شده موبایل اندروید بدون نیاز به روت لینک برنامه بازیابی تصاویر به صورت صد در صدی

یه مدل گوشی ۲۰۶ چینی با کد #۰۰#* چنج شد


کد چنج ساعت هوشمند

کد  چنج سریال ساعت هوشمند چینی

smdmobile.ir

ساعت ها دو روش کد چنج  دارن

اول کدهایی از قبیل

# ۱ *# ۳۶۳۶۸۰ #*
#*#* ۳۱۳۱ #*#*

دوم با استفاده از باکس و کرک های موجود


کد چنج سریال A7

کد چنج سریال A7

کد لوگو

*#*#۷۱۵۴۳۹۹۶#*#*

کد چنج

*#*#۱۳۸۸#*#*


گوشی A20

*#*# ۸۸۹۹۸۸ #*#*

سوالات تعمیرات موبایل

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

خلق ثروت

خلق ثروت 96 درصد پول هر کشور در دست افراد اون کشور هست ثروت محدودیت …

205 دیدگاه

 1. پرویز فرج الهی راد

  سلام از دوستان کسی کد چنج ساعت سیمکارتی رو میدونه لطفا اگه میدونید بهم پیامک کنید ممنون .09192778573

 2. پرویر فرج الهی راد

  سلام تشکر از سایت و مطالب مفیدتون کد چنج گوشی چینی vnus مدل vs300 محبت می کنید .
  کدهای بالارو کامل امتحان کردم

 3. سلام خسته خباشی کد چنج گوشی doro تاشو هستش اگه زحمتی نیست بهم بدید hoseinsadegi8927@gmail.com

 4. سلام
  برای مدل x2-01 چی میشه؟

 5. سلام کد چنج نوکیا 6310 کسی میدونه؟؟؟

 6. سلام کد چنج اینفینیکس نوت ۱۰ پرو لطفا

 7. سلام کد redmi note 11 چنده ؟

  هرکی میدونه بگه لطفا

 8. سلام. نوکیا 225 (rm-247) مجارستانی چنج کد نداره؟ چجوری میشه تغییر کد داد؟

 9. سلام‌من گوشی موبازنشانی زدم سریالش برگشته چیکارکنم

 10. علی هاشمی

  سلام کسی کد چنج نوکیا 1280رو داره؟

 11. سلام کد چنچ یعنی چی به چه درد می‌خوره ؟؟

  1
  5
 12. سلام خسته نباشید دمتون گرم
  جنسال پیش علائدین ۸۰ تومن ازم گرفتن یه گوشی سامسونگ ۲ سیم فیک رو سریال بزنن.یکیش که اصلا کار نکرد.اون یکی هم به صدتا گوشی زده بودن که همتا همش پیام میداد و اخرشم مهلتش امروز تموم شد.دوستانی که چینی دارن همه کد ها رو امتحان کنن.گوشی من چنوقت پیش یهو لوگوش عوض شد و شد ولکام!
  هیچکدوم از کدهای ولکام روش کار نکرد. با *#*#1388#*#* کار کرد .تشکر تشکر

 13. سلام کد و سریال گوشی a12 s عوض میشه یا نه؟؟

  7
  2
 14. درود و خسته نباشید
  دوست عزیز لطفا کد چنج گوشی های هوپ هم بزارید .

 15. سلام خسته نباشین ببخشید کد تغییر سریال نوکیا ۱۱۰۰چنده ؟

 16. سلام لطفا کد a21s رو هم بذارید
  باتشکر

  3
  2
 17. سلام یه گوشی OROD مدل 3310 مال مشتریه شناسه هاش ثبت شده ولی کد فعال سازی نداره حالا یا بهش ندادن یا گمش کرده نمی‌دونم گفتم بینم راهکاری داره یا کد چنچ دارن که سریالشون عوض کنم ممنون میشم کمکم کنید

 18. میلاد بختیاری

  سلام کسی کد چنج سریال نوکیا ۷۶۱۰ رو میدونه!؟

 19. سلام لطفا کد چنج گوشی نوکیا ۷۶۱۰ رو اگه کسی میدونه بگه

 20. سلام چنج سریال گوشیoppoمدلcph2083رو میخواستم

  3
  1
 21. سلام لطفا کد چنج invens v12plus رو قرار بدبد بد جور لازممه

 22. امیرقله وند

  سلام اگر لطف کنید کد چنج آیوا مدلE4بگید ممنون میشم

 23. امیرقله وند

  سلام کد چنج گوشی کیبردی ایوا موبایل مدلE4 اگر لطف کنید

 24. من چند‌ماه بود گوشیم مسدود شده بود کد ریجستری هم نداشت اینجوری با این روش تونستم فعال کنم این اولین باره از یک مطلب تو اینترنت تونستم استفاده کنم جواب بگیرم

  5
  5
 25. حمید امیری

  سلام ،یه کد چنج برای نوکیا ۲۱۰ اصلی میخواستم لطفاً راهنمایی کنید

  2
  2
 26. سلام برای گوشی نوکیا ۲۱۰ کد چنج میخواستم گوشی رو از عمان آوردن

 27. من یک گوشی نوکیا ۱۰۵ اصلی تک سیمکارت دارم با چه روشی کا iemi را تغییر
  بدم ممنون میشم کمکم کنید

 28. سلام میشه کد چنج سامسونگ A10sروبگید؟

 29. سلام کد چنج کاجیتل kt110 رو میخواستم

 30. سلام من گوشیمو چینج کردم اگه آپدیت کنم گوشیمو مشکلی پیش میاد برای کد؟

  1
  1
 31. سلام
  من یه گوشی سامسونگ A71 چینی خریدم البته یثسرم رو کلاه گذاشتند و به جای کارکرده اورجینال بهم دادن سیم کارت گذاشتم می که تا یک ماه فقط می توانم کار کنم چطوری رجیستری کنم، کدی باید بزنم، تو رو خدا کمکم کنید از صبح اعصابم به هم ریخته ۵ میلیون پول دادم حداقل یه سال برام کار کنه لااقل

  1
  1
  • سلام من کد چنج داعمیشو میگم بهت ولی پونصد تومن پول میگیرم اگ مشکلی نداری بیا دایرکت پیجم این نشونی پیجمه

   @

  • خواستی من برات درستش میکنم
   به ایمیلم پیام بده
   m.terminatoe@gmail.com

  • سلام میتونی بیا چیتگر تهران برات عوض کنم اگر گوشیت هنگی نیست اگر ارزش نداره بیخیال شماره تماس میزازم تل پاسخگو هستم ۰۹۳۹۵۴۴۰۹۸۲باتشکر کوروش هستم

  • سلام کد چنج سریالش *#*#۸۸۹۹۸۸#*#* برو قسمت جی پی ار اس ی سریال گوشی رجیستر شده بزن بعدش گزینه write بزن گوشی خاموش روشن کن استفاده کن تمام

 32. سلام کد چنج imeسامسونگj320H/Dsمیخواستم میشه زودتر لطفا.

 33. درود بر شما
  راهنمائی تان عالی است
  برای نوکیا 3310 اصلی چه باید کرد
  40 عدد آکبند توی انبار از قدیم مانده بوده بوده و که رجیستر نمیشه و بلا استفاده است اگر کسی راه حلی داشته باشه شیرینی اش محفوظه

  1
  1
 34. چنج و ترمیم سریال گوشی های طرح و چینی

  بعضی گوشیا مثل عکس بالا وقتی کد چنج رو میزنیم و میخاییم سریال عوض کنیم ،قسمت سریال خاموشه و گزینه رایت نیست.

  کد خودشو بزنین تا گزینه رایت بیاد و اون قسمت فعال بشه.

  نمونه کدهای پر مصرف گوشی های طرح👇
  *#*#889988#*#*
  *#*#1680#*#*
  *#*#73179898#*#*
  *#*#3646633#*#*
  *#*#3883*#*#

 35. مصطفی داودزاده

  سلام. من یک Galaxy A10 pro طرح تهران علایالدین خریدم. چون نقدینگیم کم بود. ولی یک هفته هم کار نکرد دستم. مشکل رجیستر داره و شهرستان هم تعمیرکاری پیدا نکردم بلد باشه. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  4
  3
 36. سلام دوستان گوشی سامسونگ A20 گرفتم ریجستری کنم باید چ اقدامی کنم گوشی طرح
  اگر جواب بدین ممنون میشدم.

  • کد*#0160# روبزن از سمت راست بزن از ستاره.بعد از روی یک گوشی دیگه دوتا شماره سریال وارد کن بعد ورایت می رو بزن و بعد ریبوت کن..

 37. مجید مقدم

  سلام و خسته نباشید خدمت همکاران .دوستان اگه زحمت نباشه کد چنج تبلت k1000 میخواستم بد گیر کردم ممنون میشم کمکم کنید .ممنون

 38. سلام ببخشید بیزحمت کدچنج سریال آی ام ای ساعت اسمارت واچ a1 چیست؟ ممنون میشم بگید

 39. محمد امینیان

  سلام باعرض خسته نباشید میخواستم بگم کد چنج گوشی دکمه ای دیمو هما دارین ممنون میشم راهنمایی کنید

 40. با سلام لطفا كد چنج گوشي هواوي y7 پريم ٢٠١٩ رو ميشه بگيد

  5
  3
 41. سلام لطفا کد چنج گوشی UMIDIGI A9

 42. سلام کد چنج سریال a11 چی هست؟

  8
  1
 43. سلام آدمین محترم
  کدچنج گوشی آنر فورایکس
  Honor4X را می‌گذارید ممنون میشم
  خیلی خیلی متشکرم

  2
  3
 44. سلام وقت بخیر خسته نباشین
  میشه کد چنج گوشی سامسونگ تاشو ساده E490 را برام بفرستین
  ممنون از لطفتون.

 45. سلام گوشی A71 سامسونگ های کپی با چه کدی میشه چنچ کرد

  9
  5
 46. سلام و خسته نباشید.
  کد تعویض سریال سامسونگ A01انروید۱۰رو لطفا بهم بدید خیلی واجبه ،ممنون میشم.

  6
  2
 47. سلام خسته نباشید
  لطف میکنید کد چنج گوشی ونوس مدل z80 prime رو بهم بدید
  ممنون بابت زحماتتون

 48. این کد چنج رو هم وارد سایت کن
  کد چنج گوشی های هوپ (ارتشی)
  ستاره مربع ۹۱۲ ستاره مربع

  9
  3
 49. سلام میشه کد سامسونگ ای ۳ رو بزارید

 50. سلام.کد چنچ گلکسی A30 رو بزارید.ممنون چند بار فرستادم اخه چرا جواب نمیدید…

  7
  4
 51. سلام من شماره سریال گوشیم پریده
  کارتونش رو ندارم کد ×۰۶۰ ام میزنم ولی میزنه شبکه موجود نیس گوشیj7هست و پشتت پرسی هست نمیتونم ای ام ای قبلیشو ببینم کدهایی که اینجا گزاشتید هم میزنم باز مبگه شبکه موجود نیی میدونید چیکار باید بکنم؟؟؟

  6
  2
 52. سلام.اقا تورو خدا کد چنچ گلکسی A30 رو بزارید ممنون.بخدا لازمه

  4
  1
 53. سلام نوکیا x202 دارم کد رو که میزنم تغیری نمیکنن و پیام خاصی نمیاد ..خط بین کد ها به معنی فاصلست ؟؟؟؟

  1
  5
 54. کد تغییر imei گوشی کیبوسان k770 هم بزارید

 55. سلام کد چنج poco f2 pro شیایومی میخواستم کمک …
  تلگرام بدین mohsen_daya

 56. سلام خیلی مفید بود ولی اگر ممکنه کد چنج سریال a70چینی رت بزارید کلا سریa ممنون میشم

  10
  3
 57. سلام کد چنج. سامسونگ a5
  SM-A5000
  ممنون میشم برام بزاری

  3
  2
 58. سلام هر چی گشتم از گوشی های شیائومی کد چنج نبود
  شیائومی کد چنچ ندار؟

  14
  1
 59. ممنون واقعا خیلی عالی عالی
  لطفا کد چنج ‌‌گوشی تاشو الکاتل رامحبت کنید اگه باشد ممنون از راهنمای هایتان سپاسگزارم

 60. بابا واقعا دمتوووووووووووووون گرررررررررم عشقی به مولا واقعا دست خوش دارید…من لوگومو برگردونددددددددددددم ناموسن نامبر وانید…منی که پاره شدم چهار سال دوره حفظ و امنیت شبکه رو تو روسیه دیدم نتونستم لوگوی یه گوشی طرحو برگردونم..گوشی اصلیم آیفونه میریزم روباطش میکنم اما اینو نتونستم..واقعا دمتون گرم…ایول دارید

  4
  7
 61. سلام و خسته نباشید بنده گوشی آیفون۶ اس پلاس دارم میخوام بدم ب برادرم استفاده کنه منتها سیم کارتی ک باهاش ریجستری ثبت شده ب اسم پدرم بوده ک ایشونم مرحوم شده و چون در صانحه تصادف این اتفاق افتاده گوشی مفقود و دسترسی ب سیم کارت نداریم.راهی برای تغییر ریجستری این گوشی وجود داره!؟ از کارتن گوشی هم فقط دفترچه و ادوات داخلش باقی مونده

  3
  3
  • ابتدا سریالش رو تو سامانه همتا بزنید و ثبت اصالت کنید بعد گارانتی دسگاه رو میده باشرکت گارانتی تماس بگیرید و ازشون کد فعالسازی رو بگیرید.

 62. کدچنج اینونس v1 اگه لطف کنید بذارید ممنون میشم

  4
  2
 63. سلام کد چنج J260 لطفا

  2
  2
 64. سلام لطفاً کد چنج گوشی scolor رو بهم میدین؟

  11
  2
 65. درود بر شما
  لطفاً کد چنچ گوشی GTstar BM50 را بگذارید.
  یک دنیا تشکر

  4
  1
 66. سلام جناب وقتتون بخیر -لطفاکدعوض کردن سریال گوشی نوکیا۶۱۲۰چینی روبرام بفرستین ممنون میشم
  شماره مدلشمrm-166

  1
  1
 67. اکثرکسایی که کامنت گذاشتن و کد میخوان اسم مدلهایی که آوردن ماله گوشیهاییه که اصلن،اگراینجور بود که همه گوشیها با کد سریالشون عوض میشد که دیگه اینهمه باکس ساخته نمیشد و کسی نمیرفت نرم افزار کاربشه

  2
  2
 68. سلام لطفا کد چنج نوت ۱ یا همون n7000 رو بزارین

  2
  2
 69. سلام کدچنج hope

  21
 70. سلام لطفا کد چنج iphone 7 رو لطف کنید بگید

  9
  1
  • سلام واقعا اطلاعت ارزشمندی را دراختیار همه قرار میدید خیلی ممنون .میخواستم بپرسم ایا ایفون اصلی هم کد چنج داره ممنون میشم راهنمای کنید

 71. سلام خسته نباشید کد چنج ۱۲۰۰رو برام بفرستید ممنونتون میشم

  15
  2
  • سلام و وقت بخیر
   خدا قوت
   کد چنج سامسونگ آ۵۱ طرح رو میخواستم اگر محبت کنید
   ممنون
   با تشکر

   6
   4
 72. سلام کد چنچ طرح سامسونگb310eرو میخواستم

  13
  5
 73. سلام کد چنج گوشی چینی vertex d545 ممنون میشم

  7
  1
 74. کد چنج odscn 3310 میخواستم. واجبه لطف کنید

  5
  1
 75. سلام خسته نباشید آقا خواهش میکنم کد هواوی cam l21رو بهم بدید خیلی خیلی ممنون میشم ازتون خیلی بهش احتیاج دارم مرسی

 76. سلام کد چنج سامسونگ نت۸ لطفا؟

 77. سلام. کد چنج سونی اریکسون txt ck13i

  1
  1
 78. عاشقتم ادمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  دمتتتتتتتتت گررررررررررررررررررررررم

 79. سلام لطفا کد چنج گوشی سامسونگ مدل j4 را بفرستین متشکرم

  2
  4
 80. کد ریجستری برای گوشی اینونس لطفا

  11
  • سلام ادمین جان خوبی داداش ما دیروز یه گوشی هوآوی مدل y3 ii از تو دیوار خریدم با جعبه ش سیم کارت انداختم توش پیام اومد که تا دو روز دیگه میتونم استفاده کنم چطوری گوشی رو با سیم کارت خودم ثبت کنم

   1
   1
  • کد گوشی اینونس#۶۶#*

 81. سلام کد نوکیا ۱۰۳ رو میزنم نمییاره

  3
  3
 82. یاسر صدیقی

  سلام کد ریجستر ساعت هوشمندGtabچیه ممنون

  1
  2
 83. ک مشتری داشتیم

  گوشی سرقی میاوردش برای تغیر سریال

  پیش نرم افزار کارمون الان هم طرف گرفتن

  نرم افزار کارمون هم سریال اصلا عوض نکرده

  به نظرتون حکمش چیه

  3
  6
 84. سلام من یک گوشی آ۵٫ ۲۰۱۵دارم لطفاً کد تغییر سریال میخوام

 85. سلام خسته نباشید ببخشید کد چنج A10 معمولی نیست

  5
  1
 86. سلام کد چنج سریال j4

 87. ابوالفضل

  سلام کدچنج گوشی ال جیgx200رو ندارین ممنون

 88. با سلام ازتون با مطالب ارزنده

 89. خسته نباشید کد ساعت های هوشمند اسمارت چنده؟؟

  8
  3
 90. سلام.کد چنج گوشی a70 طرح سامسونگ میخام.

  24
  6
 91. سلام .اقا من کد نوکیا ۱۰۸ میزنم ولی جواب نمیده چرا؟
  این کد *#۰۲۰#
  *#۰۵۰#
  دوتاش امتحان کردم. ایا کدش درسته یا چیز دیگه هست؟؟مشکل چیه؟؟ ممنون

  11
  1
 92. سلام لطفا کد چنج گوشی k800i سونی اریکسون بزارید

  6
  1
 93. سلام و خسته نباشید
  گوشی اپل چینی pro max 11 دارم ریست فکتوری کردم اومده بالا ولی متاسفانه هیچی نداره روی صفحه نه تنظیماتی و نه چیز دیگه
  میشه راهنمایی بفرمائید چیکار کنم
  با تشکر

 94. سلام خسته نباید کد تغیر سریال J110 رو لطف میکنید

  2
  3
 95. سلام . آقا خسته نباشید واقعا عالی . گوشی iphone 11 pro max شرکت sh جواب داد . خداخیرتون بده

 96. فردین بارک زهی

  سلام بخشید کد چنج سریال گوشی کپی سامسونگ A6sرومیشه بزارید

 97. سلام بخشید کد چنج سریال گوشی کپی سامسونگ A6sرومیشه بزارید

 98. سلام کد چنج A40 لطفا بذارید

  1
  4
 99. سلام تبلت A728J غیر فعال شده لطفا راهنمایی بفرما

  4
  1
 100. امان الله

  سلام کد چنج a320 میدی بهیم

 101. سلام بی‌زحمت کد چنج kgtel k999 چهار سیم کارت رو بفرستید

  8
  3
 102. سلام خواهان کد چنج نوکیا x3

 103. سلام خسته نباشید کد LG G4. کسی میدونه
  مرسی از سایت و مدیرانش

  4
  1
 104. یه گوشب چینی هو اوی دارم اما کد چنجشو پیدا نکردم ممنون راهنمایی کنیدLA5-W

 105. سلام
  خواهشا کدچنچ گوشی 5130 روبهم میدید؟

 106. کد چنج j7 plus
  +j7

  ##889988#*#*

  3
  1
 107. سلام.کد تغییر سریال گوشی land rover میخواستم
  کد*#0160 روش جوای نمیده

 108. سلام مجدد
  کسی جوابم رو نداد خیلی کارم گیره برای این کد لوگو

 109. داداش دستت درد نکنه یه مدل drago بود با کدچنج *#777# جواب داد.ممنون…

  3
  2
 110. سلام کد چنچ نوکیا ۱۶۱۶ میشه بزارین

  10
 111. سلام وقت بخیر و ممنون بابت سایت آموزنده و خوب شما بنده دوتا گوشی نوکیا دارم یکی 3310 و یکی 206 مال شرکت drago است دنبال کد لوگوش خیلی گشتم خواستم ببینم شما دارید و یا میتونید کمکم کنید ممنون از شما

 112. سلام کسی میدونه کد چنج glx 2690goldminiچه کدیه

  3
  4
 113. اگه تعمییرات ام درجه بندی بود مطمئن باش

  استاد بزرگ تعمییرات ایرانی.

  هر کسی اینه کاره باشه میفهمه چی میگم

  یا علی

  • سلام خسته نباشین من یه ده تاگوشی ۱۶۱۶گرفتم طرف فاکتورخریدم دادباکدچنج *#۰۰#ولی یه کددیگه ام نوشت یادم نمیاد کاغذخریدش ام اداره پست نگه داشت خواستم بدونم همین کدبزنم کافیه فقط خواهشن جواب به ایمیل ام بفرستین ممنون تشکراززحماتتون

 114. سلام کد نوکیا1208رو دارین برای چنج

  17
  3
 115. سلام یه گوشی نوکیا 225 دارم کدشو گم کردم پیدا نمیشه

  6
  2
  • خدا خیرت بده.خدا اموات رو بیامورزه.
   کد چنج سریال گوشی هر چی گشتم پیدا نکردم تا اینکه شما زدین

 116. بابک کاووسی کامکار

  کد تغییر سریال تبلت چینی یه کد بود زدم نمیاره بالا *#*#3646633#
  ECONNECT

  9
  4
 117. مهدی لبافی

  انشالله هرچی از خدا میخوای بهت بده من هر سایتیو بگی گشتم نتونستم فقط با کد اولی که گذاشتی تونستم درست کنم دست به خاک میزنی طلا بشه برات.

  19
  1
 118. سلام برای نوکیا ۲ اصل کد تغییر دارید و برای گوشی چینی لمسی مدل lalaxy txl s 7250

  15
  8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *